World Health Organization

Vanzelfsprekend is Holland Water zeer begaan met het behalen van de Wereld Millenium doelstellingen. Dit houdt natuurlijk zeer sterk verband met de Richtlijnen die de Wereld GezondheidsOrganisatie stelt op het gebied van drinkwater.

 
WHO Logo Guidelines for Drinking-water Quality 2006
Microbiologische parameters  
Cryptosporidium  
Escherichia coli  
Enterococcen  
(Entero)virussen  
Giardia  
Chemische parameters (mg/l)
Acrylamide 0,0005
Antimoon 0,02
Arseen 0,01
Benzeen 0,01
Benzo(a)pyreen 0,0007
Boor 0,5
Bromaat 0,01
Cadmium 0,003
Chroom 0,05
Cyaniden (totaal) 0,07
1,2-Dichloorethaan  
Epichloorhydrine 0,0004
Fluoride 1,5
Koper 2
Kwik 0,006
Lood 0,01
Nikkel 0,07
Nitraat 50
Nitriet 0,2
PAK’s (som)  
PCB’s (individueel)  
PCB’s (som)  
Pesticiden (individueel)  
Pesticiden (som)  
Seleen 0,01
Tetra- en trichlooretheen (som) 0,04 en 0,02 (ind.)
Trihalomethanen (som)  
Vinylchloride 0,0003
Indicatoren – Bedrijfstechnische parameters  
Aeromonas (30oC)  
Ammonium  
Bacteriën van de coligroep  
Bacteriofagen  
Chloride 250
Clostridium perfringens (inclusief sporen)  
DOC/TOC  
Geleidingsvermogen (bij 20oC)  
Hardheid (totaal)  
Koloniegetal bij 22oC  
Radioactiviteit  
Totale α Totale β TritiumIndicatieve dosis (totaal)  
Saturatie Index (SI)  
Temperatuur  
Waterstofcarbonaat  
Zuurgraad/ waterstofionen-concentratie  
Zuurstof  
Indicatoren – Organoleptische/ esthetische parameters  
Aluminium 0,2 oftewel 0,1 mg/l
Geur  
Kleur  
IJzer  
Mangaan  
Natrium  
Smaak  
Sulfaat  
Troebelingsgraad  
Zink  
Indicatoren – Signaleringsparameters *  
AOX  
Aromatische aminen  
(Chloor)fenolen  
Gehalogeneerde monocyclische koolwaterstoffen  
Gehalogeneerde alfatische koolwaterstoffen  
Monocyclische koolwaterstoffen/aromaten