Post-chlorination Unit
Om de Wereld Gezondheids Organisatie Standaard te handhaven, gaat het gezuiverde water, voordat het water het leidingsysteem in gaat, eerst langs een chloordoseerunit, waar een minimum hoeveelheid chloride aan het water wordt toegevoegd. Dit zorgt ervoor dat het zuivere water in de leidingen, bacterie- en virusvrij blijft en dat een hoge kwaliteit kan worden gewaarborgd. De smaak van het water zal hierdoor niet worden beïnvloed, zoals bij vergelijkbare units wel het geval kan zijn.

Wij willen u erop attenderen dat de chlorideconsumptie in combinatie met de Holland Water UV behandeling veel lager is dan met de conventionele systemen.

 6. post chlorination divice