Membraanfiltratie
Deze manier van filtreren is een algemene omschrijving voor verschillende soorten waterbehandeling, te weten:

7. membraam filtratie

 

Microfiltratie
Ultrafiltratie
Nanofiltratie

Omgekeerde osmose

De grootte van de poriën en de fysische eigenschappen van de aanwezige stoffen in het water bepalen wat wordt doorgelaten en wat achterblijft. Microfiltratie en Ultrafiltratie houden de grotere stoffen tegen en zijn dus meer doorlaatbaar, waardoor er een hogere opbrengst per te zuiveren liter water is. Dit terwijl nanofiltratie en Omgekeerde Osmose (RO) tevens de kleinste deeltjes (zowel organisch als anorganisch) uit het water weet te halen. Het membraam is zo ontworpen dat de zuivere watermoleculen erdoor kunnen, terwijl grotere deeltjes of chemische samenstellingen achterblijven. Hierdoor worden ook kostbare mineralen e.d. aan het water onttrokken.

7. Reverse Osmose_1